ET HISTORISK TILBAGEBLIK - ”ALHAMBRA”

I øjeblikket præger COVID-19 billedet fra dag til dag. Derfor vil vi i den kommende periode kigge tilbage i tiden, hvor der vil være uddrag fra historien om Fremad Amager.

Denne gang skal vi et godt stykke tilbage i tiden. Helt præcis den 10. juni 1910 – her indgår både navnet Ebert Nordbjærg og Cyklistpavillonen ”Alhambra”.

Allerede før årstallet 1910, var flere klubber dannet i området omkring København, hvor grosserere, sagførere, studenter og andre fra det bedre borgerskab, havde startet deres sportsklubber. Håndværkere og arbejdere ville med på samme vogn, og de begyndte også at danne egne sportsklubber. Som bogen beskriver det, var det typograferne og lærlingerne – senere også skomagerne, tobaksarbejderne og mange andre.

Her findes også sammenhængen på Fremad Amagers fødsel.

Her kommer et meget interessant uddrag fra bogen ”Fremad Amager 100 år”

”Det der i dag kaldes Sundby, var ved 1900-tallets begyndelse ved at blive forandret fra bondeland til et sammensurium af arbejderkarreer og små industrier og håndværk. I dette kvarter opstod Frenad Amager. ”Fremad” var dengang et meget brugt navn på foreninger tilknyttet arbejderbevægelsen, og allerede før 1910 fandtes der en klub med dette navn. Denne første ”Fremad” nåede dog aldrig over begynderstadiet da det var umuligt at skaffe fast spilleplads.

Men i 1910 mødtes en snes unge mænd, alle med et ønske om at stifte en rigtig boldklub, og den 10. juni samledes de på cyklistpavillonen ”Alhambra”, tæt på den nuværende Sundbyvester Plads. Disse unge mænd – nogle af dem var rene drenge – stiftede Boldklubben ”Fremad” Amager. Navnet var i øvrigt også navnet på byggeforeningen ”Fremad”, hvor de fleste af de unge stiftere hørte hjemme, en hel lille landsby, dengang lidt uden for det egentlige Sundby som var under opbygning.

Indbydere til mødet på ”Alhambra” var brødrene Carl og Laurits Lauritsen, Kaj Rasmussen, Ebert Nordbjærg, Charlie Christensen, Johs. Larsen og Carl Nielsen. Ebert Nordbjærg blev klubbens første formand fra 1910-1912, mens den senere forman Carl Nielsen blev kasserer de første 3 år, og Charlie Christensen blev sekretær,”

Det var ganske unge mænd som her i starten af det nye århundrede grundlagde Fremad Amager. Den ældste deltager på ”Alhambra” var 18 år, og fodbolden de skulle spille med, blev skænket af Kaj Rasmussen som var den eneste svend – alle de øvrige var læredrenge. Hermed var Fremad Amager stiftet – om end forholdene var ganske beskedne:

Vi havde ej engang et lille Nødtørfts-hus, men vi havde en Bold, der var stoppet med Hø.… I en beverdning vi havde et omklædningsrum.

Således lød det senere i en festsang om klubbens allerførste år, og faktisk måtte Fremad spille på et ubenyttet kommunalt areal lige overfor ”Alhambra” helt frem til 1922, og det bemærkes i et senere jubilæumsskrift, at banen kun var pløjet og tromlet – og at mange slags græs (?) voksede op,”

Som man kan læse i uddraget, var Ebert Nordbjærg Fremad Amagers første formand. Det var naturligt, at én af de unge stiftere blev udnævnt som den første formand for klubben. Ligesom de fleste af de andre unge medlemmer var Ebert håndværker, og grundlagde siden en bådebygger virksomhed – Nordbjærgs Bådeværft eksisterer stadig, og holder til i Skovshoved.

Det var første tilbageblik - vi fortsætter med en opfølgning én af de kommende dage!


Foto: Fremad Amager 100 år

Publiceret: Artiklen er publiceret den 16. marts 2020.