ET HISTORISK TILBAGEBLIK - KLUBLIV OG - ENDELIG KLUBHUS

Selvfølgelig blev der festet efter pokalfinalen, men som altid var man nødt til at gå »ud i byen«. Med indtægterne fra pokalfinalen blev det dog atter realistisk at tænke på eget klubhus. Men hvordan havde Fremad egentlig klaret sig igennem 40 år uden klubhus?

Som helhed havde klublivet fungeret udmærket. Fra starten havde man jo ikke været vant til de store forhold, og som beskrevet startede man jo på en græsmark ved »Alhambra«. Fra tyverne dannede Sundby Idrætspark og Sundby Hallen naturlige rammer om klublivet, men ofte var man nødsaget til at søge andre steder hen. Navne som »Tingkroen«, »Ahrensbergs Minde«, »Elisenborg«, »Ølandshus«, »Café de Paris« og »Stjernekroen« dannede ramme om mange Fremad-fester, lige fra jazz-koncerter til Fremad-Revyer, nærmest en institution allerede i tyverne, og selv uden et permanent sted at være trivedes klublivet i de tidlige år – læs fx hvordan Michael Jensen oplevede dette:

»Jeg mængede mig naturligvis med Seniorspillerne og solede mig jo rigtig i mine egne Heltes Straaleglans, og endnu mere syntes jeg at være Lykkens Pamfilius, da jeg blev inviteret med til et lille Punchesold over hos Borg paa »Elisenborg«, og jeg blev hurtigt enig med mig selv om, at Punch var noget af det bedste, der eksi¬sterede, alt blev saa godt, og sikke de kunne synge adskillige af mine Klubkam¬merater, det havde jeg slet ikke vidst før, saa fra denne Dag var jeg FREMAD's med Hud og Haar, det var jo et helt Paradis«.

Senere, ind i fyrrerne, blev de såkaldte Tangloppefester et af de helt store tilløbsstykker. En søndag i november mødtes man i den oppyntede Sundbyhals lokaler til middag, dans, optræden og konkurrencer, men for mange af den tids spillere var det måske først og fremmest Fie og Erling Troests hjem der blev opfattet som vort »første klubhus«. Ofte samledes spillerne der, man festede på delebasis, og det populære par var med til at gøre meget for at skabe en god klubånd i Fremad.

Samtidig voksede ønsket om eget klubhus frem, og da krigen var slut, var alle enige om at skulle vi være en virkelig storklub, måtte vi have eget klubhus, et sted hvor alle medlemmer kunne mødes, uden nødvendigvis at gå på værtshus. I 1949 blev der derfor foreslået nedsat et »Jord- og Byggefond«, og i 1950 gik et byggeudvalg i gang med forberedelserne.

Som tidligere nævnt styrtede de store planer til jorden da man den 12. januar 1951 på baggrund af en dyb menneskelig tragedie kunne afsløre vor kasserer som bedrager, med det resultat at den opsparede formue på 70.000 kr. var borte. Med hjælp fra mange sider og - især - 1. holdets pokalsejr i 1953 lykkedes det dog atter at komme økonomisk på fode.

I foråret 1954 fik man nys om at afdøde skuespiller Carl Fischers villa på Irlandsvej 43 var til salg. Med Frode Marte i spidsen indledtes lange og drøje forhandlinger der endte med at vi efter en ekstraordinær generalforsamling erhvervede huset til 62.500 kr.

Herefter gik byggeudvalget og et stort team af frivillige i gang med at ombygge huset. Med Henning Willumsen og arkitekt Griffenberg i spidsen knokledes der hver eneste aften i vinteren 1954-55 for at gøre huset klar til indflytning. Omkring 2800 timers frivillig arbejdskraft blev ydet, sammenholdet og fællesskabet i klubben stod denne vinter absolut i højsædet, og det var med stolthed at Willumsen ved indvielsen den 25. marts 1955 kunne overrække nøglerne til huset til klubbens formand.

Hermed var rammen skabt for et nyt og bedre klubliv, og selv om der også flere år efter rejste sig kritiske røster om al vi ikke brugte huset nok, er der ingen tvivl om at en meget vigtig forudsætning for de kommende års klubliv hermed var skabt. Efterhånden foregik alle møder her, man spillede billard og holdt afslutningsfester for ungdomsspillerne, her spiste man efter five-a-side turneringerne i december, og senere mødtes man til juleglögg og torskegilde, her holdt »Vennerne« deres aftener og man samledes til et stykke mad om søndagen efter hjemmekampene, alt sammen overvåget af vore populære bestyrerpar.

Foto og tekst: Fremad Amager 100 år - Det gamle klubhus på Irlandsvej 43 - nabo til Højdevangskirken