ET HISTORISK TILBAGEBLIK – FREMAD 50 ÅR, 10 JUNI 1960

ET HISTORISK TILBAGEBLIK – FREMAD 50 ÅR, 10 JUNI 1960

»Hvad det rent sportslige angår, ja, så har det jo været en skuffelse for os, der har oplevet Fremads guldaldertid, at klubben ikke i en lang årrække har kunnet nå op til fordums styrke. Til gengæld står vi i bredden så stærkt som nogensinde«.

Med disse ord ønskede vor daværende formand, Henning Willumsen (1956-1961), Boldklubben Fremad Amager til lykke med de 50 år.

I mange måneder forinden var jubilæet blevet forberedt af hele klubben med et festudvalg i spidsen, fulgt godt op af bl.a. et festskriftudvalg som til lejligheden fremstillede et ekstra stort nummer af medlemsbladet, og et husudvalg som havde sørget for at klubhuset på Irlandsvej fremstod næsten som nyt efter mange timers håndværksarbejde. Også hele ungdomsafdelingen havde været på tæerne for at forberede det store arrangement som, ud over festlighederne omkring den 10. juni, også omfattede et væld af jubilæumskampe. Forud var også gået salget af et storstilet jubilæumslotteri som indbragte et overskud på hele 4.000 kr.

På selve fødselsdagen mindedes tidligere formænd, og det smukke relief af tidligere formand Frode Marte - skænket af en af vore kendte billedhuggere - blev afsløret. Klubbens historie fik altså stor opmærksomhed ved dagens begyndelse. Men også de nulevende blev fejret, og for første gang i klubbens historie uddelte man ved 50-års fødselsdagen sølv- og guldnåle ”for anerkendelsesværdig indsats”.

Derefter gik dagen med det helt store rykind. I hundredvis af gæster blev modtaget af søde Amagerpiger, og alle kom, lige fra DBU's og KBU's top, firmaer, institutioner, sportspressen, klubbens forskellige afdelinger med hver deres smukke og nyttige gaver til klubben, utallige gamle og yngre medlemmer og venner, til repræsentanter fra vel nok alle Københavns klubber. En travl og festlig dag.

Den helt store gallafest blev holdt den følgende aften på »Nimb« i Tivoli. Her var 150 gæster, inklusive en række »fornemme« indbudte inden og uden for klubbens egne rækker. Det var en festbanket efter alle kunstens regler - for 35 kr. pro persona med vin og mocca! (- en faglært, mandlig arbejder i København tjente i 1960 gennemsnitligt 7,45 kr. i timen).

Aftenen gik med taler, både alvorlige og mere muntre, bl.a. med et helt potpourri fremført af Jørgen Gøtterup og arrangeret og forfattet af den dengang utrættelige leverandør af sange til klubben, Svend Steen. For mange var aftenens højdepunkt et stort kor af blå/hvidklædte Fremad-drenge som sang for alle gæsterne med ungdomslederen, Helge Jeppesen, som dirigent. Drengene havde i øvrigt haft lejlighed til at øve sig dagen forinden da ungdomsafdelingen selvfølgelig også holdt fest hvor man på Sundpark Skole havde samlet drengene til underholdning, musik, sang, lotterier og is. Jo, der blev festet da Fremad blev halvtreds.

Og så må man ikke glemme at Fremad Amager spillede uafgjort 1-1 (”Lille” Ole Jensen scorede for Fremad, Jørn Sørensen for de rød/hvide) med det landshold, som få uger senere tog til Rom og vandt olympisk sølv! Ganske vist var Fremad lettere forstærket, men de 10.000 tilskuere der var mødt op på Østerbro Stadion den 13. juli for at se landsholdet tromle Fremad ned, fik en større overraskelse.

»Det ene velgennemspillede angreb blev ført igennem efter det andet, og kun Henry Froms fantastiske spil forhindrede, at Fremad kom foran!« Et fornemt punktum for et stort jubilæum.

Foto og tekst: Fremad Amager 100 år –

Et kor af blå/hvide Fremad-drenge sang for alle gæsterne med ungdomslederen, Helge Jeppesen, som dirigent.

Foto og tekst: Fremad Amager 100 år –

Selv om mange melder sig ind i klubben, og en del melder sig ud igen, er der i Fremad Amager et meget stort og trofast antal medlemmer for hvem det gælder ”Én gang Fremad, altid Fremad”. I 1960 blev disse unge mennesker meldt ind i klubben, og kunne derfor modtage 50-årsnålen ved generalforsamlingen i februar 2010.

f.v. Jørgen Salomonsen, Helge Juel Andersen, Egon Østbjerg, Johnny Flindt, Jan Andersen og Henrik ”Noller” Kristensen.